Afscheid Ralph de Graaf en beëdiging Marlene Postma

Tijdens de raadsvergadering van 12 september nam GroenLinks raadslid Ralph de Graaf afscheid. Ralph is tijdens de verkiezingen van maart 2014 gekozen in de raad samen met Gertrud van Leeuwen. Omdat Ralph gaat verhuizen naar een andere gemeente kan hij geen raadslid meer zijn in Weststellingwerf. Marlene Postma stond ook op de kandidatenlijst van 2014 en is bereid om Ralph op te volgen in de gemeenteraad. Marlene werd op 12 september beëdigd en zat inmiddels 2 jaar in de steunfractie.

Marlene gaat de volgende portefeuilles behartigen:
WMO, Jeugdzorg, Participatie, Welzijn, Onderwijs, Sport, Cultuur & Kunst, Verkeer & Vervoer, Openbare werken, Politie & Brandweer, Dorpenplannen & Plattelandsprojecten en  Recreatie & Toerisme.
Marlene zal tevens zitting nemen in de raadswerkgroep burgerparticipatie. Wilt u meer weten over Marlene zie deze website: onze afdeling, de fractie.

Afscheid Ralph

Installatie Marlene