Politiek Café ondernemen in Weststellingwerf

8_9_11Ondernemen in Weststellingwerf nu en in de toekomst.

Woensdag 26 oktober organiseert Groenlinks Weststellingwerf een publieke discussie in café Wever te Oldeholtpade. Het onderwerp is “Ondernemen in Weststellingwerf nu en in de toekomst.” Voldoende werkgelegenheid en bedrijvigheid zijn belangrijk. We worden geconfronteerd met vergrijzing en bevolkingskrimp in de toekomst.

  • Wat hebben ondernemers nodig om hier te kunnen ondernemen?
  • Wat zijn bedreigingen en kansen?
  • Wat is nodig om ondernemerschap te stimuleren?
  • Hoe ziet ondernemen in Weststellingwerf er in 2030 uit?

Na het welkomstwoord volgt een prikkelende inleiding door Douwe van der Veer van ‘Heabroei’. Daarna vindt er een discussie plaats tussen gasten uitgenodigd aan de stamtafel en belangstellenden in de zaal.

Gasten aan tafel zijn de Commerciële Club Weststelingwerf, Winkeliers- en Ondernemersvereniging Wolvega, Ondernemers Vereniging Noordwolde, Stichting Ondernemers Grote Veenpolder en een ZZP-er.

Gespreksleider is Sippy Tichelaar.

Na afloop is er gelegenheid om nog wat te drinken en na te praten.
Belangstellenden worden van harte uitgenodigd.

Datum: Woensdag 26 oktober 2012
Tijd: Ontvangst 19.30 uur. Aanvang 19.45 uur
Plaats: Café Wever Hoofdweg 124 8474 CJ Oldeholtpade