De topsporters van de melkindustrie

De koe is een ‘topsporter’ geworden, die tot het uiterste wordt gedreven. Maar wat zijn de consequenties voor de mens en milieu en hoe puur is onze zogeheten weidemelk? Zembla onderzoekt de gevolgen van de stijging van de Nederlandse melkproductie.

De melkkoe in de megastal is een broodmagere topsporter die ongelooflijke hoeveelheden melk geeft. Het is een kwetsbaar dier geworden, een ‘wegwerpproduct’, die door de boer ‘met een rekenmachine’ wordt benaderd. De overheid en de zuivelindustrie zeggen de ongewenste effecten van schaalvergroting tegen te gaan. Zo krijgen boeren extra geld als zij hun koeien buiten in de wei laten grazen.