Fractie

De GroenLinks fractie staat midden in de samenleving en wil graag contact onderhouden met inwoners en organisaties van Weststellingwerf. Als u met ons in contact wilt komen dan kan dit middels onderstaande contact gegevens. Ook kunt u gebruik maken van het burgerspreekuur, voor de agenda en de vergaderstukken kunt u terecht op de website van de gemeente Weststellingwerf.

Gertrud van LeeuwenGertrud van Leeuwen (fractievoorzitter)
Oppers 112
8478 HA SONNEGA
E gertrudvanleeuwen@gmail.com
T 0561-614518
W www.gertrudvanleeuwen.nl

 Portefeuille:

 • Milieu & Klimaat
 • Werk & Inkomen
 • Economische zaken
 • Communicatie
 • Personeel & Organisatie
 • Financiën
 • Grondzaken & Vastgoedbeheer
 • Ruimtelijke Ordening & Volkshuisvesting (samen met Marlene)

Commissies & raadswerkgroepen:

 • Presidium
 • Werkgeverscommissie
 • Financiële Controlecommissie

 

Marlene PostmaMarlene Postma
Pieter Stuyvesantweg 136
8481 JA NIJETRIJNE
E marlene@ii.nl
T 0561-614228
W

Portefeuille:

 • WMO
 • Jeugdzorg
 • Participatie
 • Welzijn
 • Onderwijs
 • Sport
 • Kunst & Cultuur
 • Verkeer & Vervoer
 • Openbare werken
 • Politie & Brandweer
 • Dorpenplannen & Plattelandsprojecten
 • Recreatie & Toerisme

Commissies & raadswerkgroepen:

 • Burgerparticipatie