Kringloopwinkel Wolvega onvangt Groen Lintje

In het kader van Wereld Milieudag reikte Gertrud van Leeuwen namens GroenLinks Weststellingwerf het Groene Lintje 2016 uit aan Astrid Holterman van de Kringloopwinkel Wolvega. Deze feestelijke onderscheiding vond plaats bij de winnaar van vorig jaar, de biologische melkveehouderij en kaasmakerij van de familie Langelaan in Blesdijke, op 10 juni, onder muzikale begeleiding van BosFolk.

Namens de jury citeerde Gertrud van Leeuwen uit het juryrapport.“ Hun streven is om gebruikte goederen een nieuw leven te geven waardoor het milieu niet onnodig wordt belast. Kringloopwinkel Wolvega vindt het belangrijk om sociaal maatschappelijk te ondernemen. Daarom bieden zij binnen hun bedrijf de mogelijkheid om mensen weer een doel te laten hebben in een leerzame en leuke omgeving. Op deze manier wil de kringloopwinkel haar steentje bijdragen aan het terugbrengen van mensen op de arbeidsmarkt. De jury spreekt grote waardering uit voor de familie Boels die 4 jaar geleden deze kringloopwinkel zijn begonnen waar mensen uit alle lagen van de bevolking spullen kunnen halen en brengen. De spullen zijn overzichtelijk geordend, betaalbaar, schoon en van goede kwaliteit. Door de aangename sfeer in de winkel, waarin ook een toilet aanwezig is en waar de koffie klaar staat, is de toegang laagdrempelig. Onder andere voor nieuwkomers met een verblijfsstatus in onze gemeente is deze winkel vaak de redding. De samenwerking in de buurt met een dagbesteding voor gehandicapten is een prachtig voorbeeld van maatschappelijk betrokken ondernemen.

De familie Boels verdient het Groene Lintje 2017 omdat zij vol passie, op een bijzondere wijze alle aspecten van duurzaamheid en integratie met elkaar verbindt. De jury prijst het werk in deze kringloopwinkel als een voorbeeld van lokale betrokkenheid en gastvrijheid. Groen, sociaal en verantwoord maatschappelijk ondernemen en duurzaam handelen voor een betere wereld.

Uit de inzendingen koos de jury drie genomineerden die in het zonnetje werden gezet. De andere twee genomineerden waren: Agriton uit Noordwolde,leverancier en producent van natuurlijke producten voor de agrarische sector en beeldend kunstenaar Sigrid Hamelink van het  Batavushuisje in Nijeholtwolde.

‘’Agriton is al 25 jaar een zeer gewaardeerde onderneming in de agrarische sector en directe omgeving, maar wellicht minder bekend bij het niet-agrarische publiek. Agriton is vooruitstrevend en vernieuwend in vele opzichten ten aanzien van de kringloop bodem-plant-dier-mest, die organisch met elkaar verbonden zijn. Grote waardering heeft de jury over het doorzettingsvermogen van Agriton. Al vele jaren is zij een roepende in de woestijn en toch gelooft Agriton in een toekomst van een volhoudbare land- en tuinbouwsector. De jury is van mening dat als medewerkers van Agriton dit met zoveel passie doen, zij een enorme bijdrage leveren aan een duurzame wereld.”

‘’De jury spreekt haar lof uit over de wijze waarop Sigrid Hamelink het kunstenaarschap al vele jaren, sinds haar afstuderen, uitoefent. Haar beeldhouwwerken komen heel mooi tot hun recht midden in de natuur. Het bevorderen van biodiversiteit en het hergebruik van afval lopen als een rode draad door haar installatieprojecten en kunsteducatielessen voor kinderen. Haar werk is een prachtig voorbeeld van duurzame en sociale activiteiten voor een betere wereld nu en voor toekomstige generaties. Bovendien houdt Sigrid de beeldende kunst (in haar Atelier in het voormalige Batavushuisje) op het platteland levend.’’

GroenLinks Weststellingwerf reikt jaarlijks het Groene Lintje uit aan particulieren, maatschappelijke organisaties en bedrijven die zich inzetten voor natuur en milieu. GroenLinks maakt zich sterk voor een groenere gemeente en geeft graag een pluim aan diegenen die dat ook belangrijk vinden.

Groen Lintje 2017

Genomineerden Groene Lintje 2017 zijn bekend

GroenLinks Weststellingwerf reikt in het kader van Wereld Milieu dag op 10 juni a.s. het Groene Lintje 2017 uit. Dit is een onderscheiding voor mensen of organisaties die zich inzetten voor natuur en milieu. GroenLinks maakt zich sterk voor een groenere gemeente en geeft graag een pluim aan anderen die dat ook belangrijk vinden.

Zo kreeg vorig jaar biologische melkveehouderij & kaasmakerij Langelaan in Blesdijke het Groene Lintje 2016. Voor 2017 maken opnieuw drie genomineerden kans op het Groene Lintje. Op zaterdag 10 juni wordt het Groene Lintje voor de zesde keer uitgereikt in Weststellingwerf. Eind april deed GroenLinks een oproep aan inwoners van Weststellingwerf om kandidaten aan te dragen voor het Groene Lintje 2017. De jury, waarin ook de winnaar van vorig jaar, koos uit deze aanmeldingen drie genomineerden die het verdienen om extra in het zonnetje gezet te worden.

De genomineerden zijn:Bedrijf Agriton in Noordwolde, Kringloopwinkel Binnenbaan Wolvega en Beeldend Kunstenaar Sigrid Hamelink uit Nijeholtwolde. Alle genomineerden zijn uitgenodigd voor de uitreiking, waarbij één winnaar het Groene Lintje 2017 zal ontvangen. Belangstellenden worden hierbij van harte uitgenodigd aanwezig te zijn.

 • Tijdstip: Zaterdag 10 juni 2017
 • Locatie: Biologische Melkveehouderij & Kaasmakerij Langelaan Markerweg 138    Blesdijke
 • Programma: Ontvangst 16:00 uur

Onder muzikale begeleiding van BosFolk zal om ongeveer 16.30 uur de uitreiking van het Groene Lintje 2017 plaatsvinden. Daarna is er ook nog gelegenheid elkaar te ontmoeten en te luisteren naar de muziek en een rondleiding te krijgen op de boerderij.

Wie gaat het groene & linkse geluid in de gemeenteraad laten klinken?

Op 21 maart 2018 kiest ook Weststellingwerf een nieuwe gemeenteraad. GroenLinks heeft sinds 1994 onafgebroken deel uitgemaakt van de gemeenteraad van Weststellingwerf en speelt zo een rol van betekenis in de plaatselijke politiek. Dat willen we graag voortzetten en versterken.

Daarom wil GroenLinks Weststellingwerf in 2018 weer meedoen aan de raadsverkiezingen met een sterke lijst. We zijn op zoek naar mensen die het geluid van GroenLinks aansprekend en effectief in de gemeenteraad willen laten klinken. Mensen die de zorg voor de burgers, voor de natuur, voor de dorpen en het buitengebied op herkenbare wijze naar voren willen brengen in onze Weststellingwerfse raadsvergaderingen. Als het gaat om kwaliteit van het raadswerk hebben we een reputatie op te houden. Met een sterke fractie kan ons dat weer lukken door de taken te verdelen op grond van ieders vaardigheden, kennis en interesse.

Voor  kandidaat-raadsleden hebben we de volgende profielwensen:

 • onderschrijft de uitgangspunten van GroenLinks
 • is lid van GroenLinks, dan wel bereid dit op korte termijn te worden
 • heeft interesse voor leven, wonen en werken in Weststellingwerf
 • is zichtbaar en aanspreekbaar voor de inwoners van Weststellingwerf
 • is in staat informatie te verzamelen  zowel binnen als buiten de gemeente en die zelfstandig te vertalen naar een oorspronkelijke, creatieve, politieke visie
 • bezit gevoel voor politieke verhoudingen en voor de haalbaarheid van politieke ideeën
 • heeft er plezier in om met fractiegenoten een team te vormen en is bereid en in staat tot samenwerking met raadsleden buiten de fractie
 • kan omgaan met kritiek, tegenslag en feedback
 • kan een visie uitdragen voor een breed publiek en de lokale media
 • kan het woord doen in de raad, standpunten uitleggen en verdedigen, anticiperen op reacties en debatteren
 • is bereid om kennis en vaardigheden uit te breiden door middel van bijscholing
 • heeft energie en voldoende tijd (ong. 8 à 12 uur/ week, vaak in de avonduren) voor het raadswerk en daaraan gekoppelde activiteiten als werkbezoeken en partijactiviteiten
 • onderhoudt goede contacten met de eigen politieke achterban

Of je nou de perfecte match bent of een gewone burger die zich slechts in een paar van deze punten herkent maar wel enthousiasme voor het groene & linkse heeft, meld je aan! We zoeken immers mensen voor hoog en voor laag op de lijst.

Wil je je kandidaat stellen voor een plek(je) op de lijst of wil je meer weten? Stuur vóór 15 juli een berichtje naar kandidaten@groenlinksweststellingwerf.nl

GroenLinks actief tijdens NLDoet

GroenLinks Weststellingwerf deed voor het 6de jaar mee met de Nationale Vrijwilligersactie NLDoet van het Oranjefonds op zaterdag 11 maart. Dit jaar is gekozen voor het openluchttheater Het Darreltien in Ter Idzard. De zitbanken zijn vervangen door duurzame planken van gerecycled plastic. Tevens is het onkruid verwijderd en alles weer netjes schoon geveegd. In het openluchttheater worden in de zomermaanden op kleine schaal voorstellingen gegeven met muziek en verhalen.

Samen met andere vrijwilligers van het dorpshuis de Bult en bewoners uit het dorp staken leden van GroenLinks de handen uit de mouwen en lieten hun sociale hart spreken. GroenLinks is een partij met sociale en groene idealen. NLDoet is een manier om die betrokkenheid concreet zichtbaar te maken. Vrijwilligerswerk is een belangrijke motor in onze samenleving. Vrijwilligers zijn het kloppend hart van vele sociale initiatieven. GroenLinks Weststellingwerf wil dit deze dag dan ook letterlijk ondersteunen.

1

2

GroenLinks geeft Valentijnstaart aan vrijwilligers

Bijna 30 vrijwilligers werden tijdens hun samenkomst verrast met een Valentijn-taart van GroenLinks Weststellingwerf. Dit gebaar is een compliment voor de  inspanningen die vrijwilligers in het begeleiden van vluchtelingen leveren. Vrijwilligerswerk is een belangrijke motor in onze samenleving. Vrijwilligers zijn het kloppend hart van vele sociale initiatieven.

Ruim een jaar gelden werd het vrijwilligersteam voor vluchtelingen opgericht en ondersteund door Timpaan Welzijn. Er is in 2016 met hart en ziel heel veel werk verzet door deze vrijwilligers. Er zijn maar liefst 20.000 vrijwilligersuren ingezet voor ruim 100 te begeleide gezinnen. GroenLinks is blij met zoveel inzet voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning. En deze nieuwkomers te begeleiden om in Weststellingwerf een bestaan op te bouwen en te helpen integreren in onze samenleving.

Op de foto overhandigen Gertrud van Leeuwen en Marlene Postma, Fractie GroenLinks Weststellingwerf, de Valentijn-taart aan de vrijwilligers en hun begeleidster Barbara Wijbenga van Timpaan Welzijn.

2017-02-14