Marlene Postma

MarleneSinds 1971 ben ik woonachtig in de gemeente Weststellingwerf, waarvan een aantal jaren in Wolvega en de laatste 10 jaar in Nijetrijne aan de rand van het prachtige natuurgebied De Rottige Meente. Ik heb jarenlang met veel plezier lessen gegeven in stijldansen, jazzballet en keep-fit. Ook heb ik vele studies gedaan , waaronder handvaardigheid/ handenarbeid, sportmasseur en alles op het gebied van Bloemsierkunst. Gespecialiseerd tot Master en een paar jaar later de studies afgesloten met de Proeve van Meesterschap tot Erkend Bloemsierkunstenaar.  Daarnaast ben ik ook Beeldend kunstenaar.

De interesse voor de politiek heb ik van huis uit meegekregen. Omdat de kernwaarden mij aanspreken, ben ik bewust en actief lid van GroenLinks. De laatste jaren als secretaris en in de steunfractie. Ik zie in GroenLinks de symboliek van de Bamboe terug: Is zo flexibel als de omstandigheden vereisen, buigt soms de rug en komt vervolgens fier en rechtop uit netelige situaties. De Bamboe geeft mij inspiratie. Ik wil opkomen voor de sociaal zwakkere en kwetsbare mens, onrechtvaardigheid tegengaan en mensen die dat nodig hebben kansen bieden. De uitdaging om raadslid te worden, komt voor mij op het juiste moment. Ik ga mij inzetten voor een sociale , rechtvaardige en duurzame samenleving.

Door mijn handicap en beperkingen , waaronder een periode van ziekenhuis en revalidatie, heb ik geleerd, dat je veel wegen moet bewandelen om je recht te halen. Maar ook om hulp te bieden!  Want de overheid wil dat wij omkijken naar elkaar. Iedereen moet mee kunnen doen.

Dit is niet zo gemakkelijk voor een aantal doelgroepen.  Daarom had ik besloten om mij in te zetten als vrijwilliger voor het WMO – Burgerplatform van de gemeente. Als kartrekker van de werkgroep Ouderen en lid van de werkgroep Kwetsbare Groepen, waarmee ik op 30 maart 2016 gestopt ben. Ook ben ik vrijwilliger bij Zorgbelang en het Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden.  Verder wil ik als bestuurslid van Plaatselijk Belang Nijetrijne  wat betekenen voor de samenleving.  Daarnaast ben ik lid van verschillende landelijke overleg – en panelgroepen , vooral op gebied van het Sociaal Domein.

Ik heb geleerd, dat wie door de ogen van een ander kijkt – met open vizier en onbevooroordeeld – een ander perspectief krijgt. Het zou goed zijn wanneer meer mensen dat doen, bijvoorbeeld door de ogen van iemand met een beperking. Want dat zorgt voor meer begrip.

Gertrud van Leeuwen

Gertrud1

Sinds 1990 woon ik in deze prachtige gemeente Weststellingwerf. Nog steeds  ervaar ik heel veel plezier in het werk als raadslid (sinds september 2006) en als fractievoorzitter (sinds september 2007). Het gedachtegoed van GroenLinks is gebaseerd op de principes rechtvaardigheid, solidariteit, openheid en duurzaamheid. Deze principes zijn uit mijn hart gegrepen. Persoonlijk heb ik in 1995 de mogelijkheid gehad om samen met mijn partner een milieuvriendelijk en energieneutraal huis te laten bouwen. Ook wanneer je zelf energie opwekt, blijft het een uitdaging om energie te besparen.

Mijn specialiteiten liggen op een breed vlak van duurzaam innovatief ondernemen tot  gezondheidszorg en kwaliteit van personeel & organisatie. In de afgelopen raadsperiodes heb ik ook kennis en ervaring opgedaan in de portefeuilles ruimtelijke ordening, financiën, verkeer & vervoer en plattelandsprojecten.

Mijn speerpunten voor de komende periode voor de gemeente Weststellingwerf zijn:

  • Renovatie energiezuinige huurwoningen en inspraak bewoners
  • Zonnepanelen op alle gemeentelijke gebouwen
  • Niet het aanbod van zorg maar de vraag staat centraal. Onttutteling!
  • Voldoende werk en participatie voor mensen met een beperking
  • Voorkomen van armoede, kinderen niet de dupe!
  • Doelstellingen Project Bestemming Noordwolde realiseren
  • De titel Fairtrade Gemeente behalen eind 2014
  • Wijkencoördinator voor Wolvega en Noordwolde
  • Adviesrecht voor Plaatselijke Belangen en Wijkverenigingen bij raadsvoorstellen

Samen met mijn fractiegenoot wil ik mij ook inzetten voor het behouden van groen, de prachtige natuur, de rust, de stilte en de ruimte die er (nog) in onze gemeente aanwezig is. Want stilte wordt een schaars goed. Zodat onze inwoners en de bezoekers die hier komen op een plezierige, gastvrije manier en in een relaxed tempo kunnen genieten. Ook ligt hier een kans voor kleinschalige ondernemers om hieruit verantwoord economisch voordeel te halen.

Het is inspirerend om in een GroenLinks fractie en steunfractie van gelijkgestemden -met ieders kwaliteiten en aandachtspunten- samen te werken aan een betere toekomst.

Wilt u meer weten over mijn overige werkzaamheden, zoals mijn bedrijf Gertrud van Leeuwen MVO Advies of over mijn jarenlange werkervaring in de gezondheidszorg kijk op www.gertrudvanleeuwen.nl

  • Interview met Gertrud in het ‘t Journaaltje van juli 2012

linked in