Boeren zonder grenzen

Onderstaand filmpje is een prachtig voorbeeld van de visie van GroenLinks Weststellingwerf op de ontwikkelingen in de landbouw. Drie verschillende biologische bedrijven, een melkveehouder, kippenhouder en akkerbouwer in Friesland die met elkaar samenwerken.