Gertrud van Leeuwen

Gertrud1

Sinds 1990 woon ik in deze prachtige gemeente Weststellingwerf. Nog steeds  ervaar ik heel veel plezier in het werk als raadslid (sinds september 2006) en als fractievoorzitter (sinds september 2007). Het gedachtegoed van GroenLinks is gebaseerd op de principes rechtvaardigheid, solidariteit, openheid en duurzaamheid. Deze principes zijn uit mijn hart gegrepen. Persoonlijk heb ik in 1995 de mogelijkheid gehad om samen met mijn partner een milieuvriendelijk en energieneutraal huis te laten bouwen. Ook wanneer je zelf energie opwekt, blijft het een uitdaging om energie te besparen.

Mijn specialiteiten liggen op een breed vlak van duurzaam innovatief ondernemen tot  gezondheidszorg en kwaliteit van personeel & organisatie. In de afgelopen raadsperiodes heb ik ook kennis en ervaring opgedaan in de portefeuilles ruimtelijke ordening, financiën, verkeer & vervoer en plattelandsprojecten.

Mijn speerpunten voor de komende periode voor de gemeente Weststellingwerf zijn:

  • Renovatie energiezuinige huurwoningen en inspraak bewoners
  • Zonnepanelen op alle gemeentelijke gebouwen
  • Niet het aanbod van zorg maar de vraag staat centraal. Onttutteling!
  • Voldoende werk en participatie voor mensen met een beperking
  • Voorkomen van armoede, kinderen niet de dupe!
  • Doelstellingen Project Bestemming Noordwolde realiseren
  • De titel Fairtrade Gemeente behalen eind 2014
  • Wijkencoördinator voor Wolvega en Noordwolde
  • Adviesrecht voor Plaatselijke Belangen en Wijkverenigingen bij raadsvoorstellen

Samen met mijn fractiegenoot wil ik mij ook inzetten voor het behouden van groen, de prachtige natuur, de rust, de stilte en de ruimte die er (nog) in onze gemeente aanwezig is. Want stilte wordt een schaars goed. Zodat onze inwoners en de bezoekers die hier komen op een plezierige, gastvrije manier en in een relaxed tempo kunnen genieten. Ook ligt hier een kans voor kleinschalige ondernemers om hieruit verantwoord economisch voordeel te halen.

Het is inspirerend om in een GroenLinks fractie en steunfractie van gelijkgestemden -met ieders kwaliteiten en aandachtspunten- samen te werken aan een betere toekomst.

Wilt u meer weten over mijn overige werkzaamheden, zoals mijn bedrijf Gertrud van Leeuwen MVO Advies of over mijn jarenlange werkervaring in de gezondheidszorg kijk op www.gertrudvanleeuwen.nl

  • Interview met Gertrud in het ‘t Journaaltje van juli 2012

linked in