Gertrud van Leeuwen

Gertrud1

Sinds 1990 woon ik in deze prachtige gemeente Weststellingwerf. Nog steeds  ervaar ik heel veel plezier in het werk als raadslid (sinds september 2006) en als fractievoorzitter (sinds september 2007). Het gedachtegoed van GroenLinks is gebaseerd op de principes rechtvaardigheid, solidariteit, openheid en duurzaamheid. Deze principes zijn uit mijn hart gegrepen. Persoonlijk heb ik in 1995 de mogelijkheid gehad om samen met mijn partner een milieuvriendelijk en energieneutraal huis te laten bouwen. Ook wanneer je zelf energie opwekt, blijft het een uitdaging om energie te besparen.

Mijn specialiteiten liggen op een breed vlak van duurzaam innovatief ondernemen tot  gezondheidszorg en kwaliteit van personeel & organisatie. In de afgelopen raadsperiodes heb ik ook kennis en ervaring opgedaan in de portefeuilles ruimtelijke ordening, financiën, verkeer & vervoer en plattelandsprojecten.

Mijn speerpunten voor de komende periode voor de gemeente Weststellingwerf zijn:

 • Renovatie energiezuinige huurwoningen en inspraak bewoners
 • Zonnepanelen op alle gemeentelijke gebouwen
 • Niet het aanbod van zorg maar de vraag staat centraal. Onttutteling!
 • Voldoende werk en participatie voor mensen met een beperking
 • Voorkomen van armoede, kinderen niet de dupe!
 • Doelstellingen Project Bestemming Noordwolde realiseren
 • De titel Fairtrade Gemeente behalen eind 2014
 • Wijkencoördinator voor Wolvega en Noordwolde
 • Adviesrecht voor Plaatselijke Belangen en Wijkverenigingen bij raadsvoorstellen

Samen met mijn fractiegenoot wil ik mij ook inzetten voor het behouden van groen, de prachtige natuur, de rust, de stilte en de ruimte die er (nog) in onze gemeente aanwezig is. Want stilte wordt een schaars goed. Zodat onze inwoners en de bezoekers die hier komen op een plezierige, gastvrije manier en in een relaxed tempo kunnen genieten. Ook ligt hier een kans voor kleinschalige ondernemers om hieruit verantwoord economisch voordeel te halen.

Het is inspirerend om in een GroenLinks fractie en steunfractie van gelijkgestemden -met ieders kwaliteiten en aandachtspunten- samen te werken aan een betere toekomst.

Wilt u meer weten over mijn overige werkzaamheden, zoals mijn bedrijf Gertrud van Leeuwen MVO Advies of over mijn jarenlange werkervaring in de gezondheidszorg kijk op www.gertrudvanleeuwen.nl

 • Interview met Gertrud in het ‘t Journaaltje van juli 2012

linked in

Uitnodiging Nieuwjaarsborrel

NieuwjaarsborrelHet bestuur en de fractie van GroenLinks Weststellingwerf nodigen de leden, relaties en sympathisanten uit voor haar Nieuwjaarsborrel op vrijdag 11 januari 2012 om 17:00 uur in lunchroom Op het Oost,

Onder het genot van een hapje en een drankje kijken wij graag vooruit naar het komende jaar en proosten we samen op een voorspoedig 2013.

Wij hopen jullie allen te mogen begroeten!

Harde knallen grootste vuurwerkergernis

foto-van-prachtig-vuurwerk-met-oud-en-nieuw-hd-vuurwerk-achtergrondHarde knallen waren bij de afgelopen jaarwisseling de grootste vuurwerkergernis. Dat blijkt uit een inventarisatie van de klachten van het landelijk meldpunt vuurwerkoverlast van GroenLinks. Veertig procent van de meldingen gaat over overlast van vuurwerkbommen, waardoor mensen soms nachten uit hun slaap zijn gehouden. In totaal kwamen er 82.212 meldingen binnen waarvan 2166 uit Friesland en 61 uit Weststellingwerf.

Een andere grote bron van ergernis was het veel te vroeg afsteken van vuurwerk.

In Weststellingwerf betrof dit vijftig procent van alle meldingen, waaronder ook het te vroeg schieten van carbid. Na de start van de vuurwerkverkoop – vier dagen voor Oud en Nieuw – nam het aantal klachten op het meldpunt explosief toe. De overige meldingen uit Weststellingwerf gingen over vuurwerkstress bij huisdieren.

Van 17 december tot 3 januari konden meldingen over vuurwerkoverlast worden gedaan.

De meldingen worden op 16 januari aan de Tweede Kamer overhandigd. GroenLinks pleit voor een ‘modernisering van de vuurwerktraditie’. Om overlast, schade en slachtoffers in de toekomst te voorkomen ziet de partij het liefst dat met Oud en Nieuw vuurwerk alleen professioneel wordt afgestoken.

 

Politiek Café ondernemen in Weststellingwerf

8_9_11Ondernemen in Weststellingwerf nu en in de toekomst.

Woensdag 26 oktober organiseert Groenlinks Weststellingwerf een publieke discussie in café Wever te Oldeholtpade. Het onderwerp is “Ondernemen in Weststellingwerf nu en in de toekomst.” Voldoende werkgelegenheid en bedrijvigheid zijn belangrijk. We worden geconfronteerd met vergrijzing en bevolkingskrimp in de toekomst.

 • Wat hebben ondernemers nodig om hier te kunnen ondernemen?
 • Wat zijn bedreigingen en kansen?
 • Wat is nodig om ondernemerschap te stimuleren?
 • Hoe ziet ondernemen in Weststellingwerf er in 2030 uit?

Na het welkomstwoord volgt een prikkelende inleiding door Douwe van der Veer van ‘Heabroei’. Daarna vindt er een discussie plaats tussen gasten uitgenodigd aan de stamtafel en belangstellenden in de zaal.

Gasten aan tafel zijn de Commerciële Club Weststelingwerf, Winkeliers- en Ondernemersvereniging Wolvega, Ondernemers Vereniging Noordwolde, Stichting Ondernemers Grote Veenpolder en een ZZP-er.

Gespreksleider is Sippy Tichelaar.

Na afloop is er gelegenheid om nog wat te drinken en na te praten.
Belangstellenden worden van harte uitgenodigd.

Datum: Woensdag 26 oktober 2012
Tijd: Ontvangst 19.30 uur. Aanvang 19.45 uur
Plaats: Café Wever Hoofdweg 124 8474 CJ Oldeholtpade

Start GROENLINKS seizoen in het groen

LunchZo stond het in de Stellingwerf en het kon niet beter gezegd.De picknick in de Rottige Meenthe op zaterdag 17 september was een buitengebeuren. Ondanks de dreigende wolkenluchten kon het programma volledig in de buitenlucht worden afgewerkt. Aan het eind van de middag viel pas een spettertje regen. Maar toen hadden we de buit al binnen: een leuke, informatieve dag. De wandeling van de Oldelaamsterbrug naar molen De Rietvink voerde langs de Amerikaanse watermolen waar bovenop het Slakkenhuis pronkt, overgehouden van de expositie Out of Space 2010

Aan de voet van De Rietvink in de theetuin vertelde Lia van der Mark, de molenaar, enthousiast over het proces dat geleid heeft tot de staat waarin de molen nu verkeert: een trotse watermolen in oude staat hersteld. Terwijl de wieken soms vervaarlijk snel doordraaiden door de stevige wind leidde Van der Mark ons rond bij en in de molen. “ Het is ons gelukt om de oude elementen zoveel mogelijk in stand te houden. En ook het onderhoud van b.v. het draaiwerk doen we op de manier van vroeger. Dat werkt het best.” De molen staat er niet voor de show bij. Hij wordt in werking gezet door het Wetterskip als het water in de Rottige Meenthe te hoog dreigt te komen. Lia van der Mark staat dag en nacht paraat.

Tijdens de lunch van meegebrachte broodjes deed wethouder Jelmer van der Zee uit de doeken hoe hij het nieuwe seizoen ingaat: met minder geld voor de projecten waar hij verantwoordelijk is. Maar hij gaat de uitdaging aan om mensen en groepen, die de handen uit de mouwen steken om de leefbaarheid van de eigen leefomgeving niet verloren te laten gaan, te motiveren en te ondersteunen.

Gertrud van Leeuwen gaf aan dat de raadsleden in het komende seizoen naast de sociale kant van het duurzaamheidsthema , bedrijvigheid en cultuur op de agenda hebben staan. In twee Politieke Café’s wordt hieraan aandacht aan besteed.

Irona Groeneveld, lid van de Provinciale Staten van GrienLinks spraak haar bezorgdheid uit over de taken, die de provincie toebedeeld krijgt door de regering. Het zal voor GrienLinks scherp manoeuvreren worden, maar met twee statenleden moeten de GrienLinks-punten op de agenda gezet kunnen worden.

De tocht in de “fluisterpraam” van Staatsbosbeheer werd een boeiende vaart. Roel Vriesema, de boswachter belichtte uitvoerig de groene en cultuurhistorische waarden van het gebied. Hij gaf ons een kijkje in de dilemma’s waarvoor SBB geplaatst wordt bij het gebruik van de ruimte door bewoners en derden. Een voorbeeld is Opera Spanga. Terug bij de Scheenesluis en “De laatste Stuiver” werd de wandeling terug de naar de Oldelaamsterbrug gemaakt. En voordat de buien echt losbarstten, zat iedereen weer hoog en droog thuis. Met een ervaring rijker: elkaar als GroenLinksers beter hebben leren kennen en veel opgestoken van wat er onder ons leeft.