GroenLinks wil Energiefonds Weststellingwerf

Onze gemeente is goed op weg om de klimaatdoelstellingen van het gemeentelijk Klimaatbeleidsplan tot 2020 te halen. Weststellingwerf heeft zich aangesloten bij de pilot Regionale Energietransitie Fryslân met als nieuwe stip op de horizon in 2050 energieneutraal te zijn. Om hieraan een bijdrage te leveren stelt GroenLinks voor om van de gemeentelijke huuropbrengst van de Lees meer…

GroenLinks wil vervolgtraject Nederlandse taal voor nieuwkomers

Het meedoen in de samenleving is voor iedereen belangrijk, ook voor onze nieuwe bewoners in Weststellingwerf die een verblijfsvergunning in Nederland hebben gekregen. Ondersteuning bij het leren van de Nederlandse taal is hierbij onontbeerlijk. Maar ook na de periode van inburgering is dat voor velen die laag geletterd zijn noodzakelijk voor het vinden van een Lees meer…

Reactie GroenLinks op Jaarrekening 2016

GroenLinks onderschrijft de speerpunten voor het gevoerde beleid in 2016. Dit waren: Verbeteren schuldpositie (schuldratio is nu 78%) , versterken weerstandsvermogen (hoogte van de reserve voldoende) Stabiele lastendruk voor inwoners en ondernemers Een goed functionerend sociaal domein Financiële ruimte om te investeren. In het onderzoek ’’MKB vriendelijkste gemeente’’  staat Weststellingwerf in Friesland op plaats 23. Lees meer…

Kringloopwinkel Wolvega onvangt Groen Lintje

In het kader van Wereld Milieudag reikte Gertrud van Leeuwen namens GroenLinks Weststellingwerf het Groene Lintje 2016 uit aan Astrid Holterman van de Kringloopwinkel Wolvega. Deze feestelijke onderscheiding vond plaats bij de winnaar van vorig jaar, de biologische melkveehouderij en kaasmakerij van de familie Langelaan in Blesdijke, op 10 juni, onder muzikale begeleiding van BosFolk. Lees meer…